torsdag 18 oktober 2012

Böter och indragen licens....

Svenska Cykelförbundets disciplinnämnd

Från Svenska Cykelförbundets kansli har till disciplinnämnden inkommit anmälan angående deltagande av licensierade cyklister i icke sanktionerad tävling.
Anmälan bifogas som bilaga 1.

Malmö Veloclassic är en tävling, som saknar sanktion eller särskilt tillstånd från Svenska Cykelförbundet.
I arrangemanget har ett antal av SCF licensierade cyklister deltagit, vilket är ett brott mot UCI:s och SCF:s tävlingsregler 1.2.019

§ 3 Förbjudna tävlingar
En licensinnehavare får ej delta i tävling som ej finns upptagen på
nationella, kontinent- eller världsprogrammet eller som ej är kända av
nationsförbund, världsdelsorganisation eller UCI.
SCF kan godkänna speciella undantag för tävlingar eller speciella
arrangemang i sitt eget land.

Frågan har diskuterats i disciplinnämnden, som kommit till följande ställningstagande:

Del 1 - rekommendation
Disciplinnämnden anser att dagens regler inte är anpassade till den nya verkligheten med olika typer av motionsarrangemang/tävlingar, som i många fall saknar sanktion.
En genomlysning av regelverket bör göras för att aktiva och arrangörer ska få tydliga riktlinjer för att kunna efterleva reglerna.
Disciplinnämnden rekommenderar berörda inom Svenska Cykelförbundet att inleda diskussioner med de arrangörer, som idag saknar sanktion eller särskilt tillstånd för att undvika situationen att licensierade cyklister bestraffas för deltagande.

Del 2 – bestraffning
De licensierade cyklister (förteckning nedan) som deltagit i Malmö Veloclassic bestraffas med reprimand.
Vid en framtida anmälan till disciplinnämnden för detta regelbrott är det nämndens uppfattning att straff enl. reglerna för denna förseelse ska utdömas till nedan angivna cyklister och övriga, som bryter mot SCF:s tävlingsregler 1.2.021:
Brott mot artikel 1.2.019 (och 1.2.020, ej tillämpligt i detta fall) medför en månads avstängning samt böter på 50-100 CHF.

Med tanke på att denna regel ej tidigare tillämpats fullt ut beslutar disciplinnämnden

att följande licensierade cyklister, som deltagit i Malmö Veloclassic (en icke sanktionerad tävling) tilldelas reprimand.

Som ni läste så klarade jag mig, intressant dock att man kan få ett motionslopp till att vara en tävling.
Men efter att läst SCF regler så förstår jag det, så här står det:

För motion gäller startgrupper med max 70 personer / varannan minut, samt ingen resultatlista. Då undrar man hur Ringsjön Runt, Eslöv GF, Kungsbacka GF, Vombsjön Runt mm "klarar sig".

Intressant, kanske dags att SCF anpassar sig till den verklighet vi lever i idag. Det står om det i Del 1 så det är bara att hoppas att det händer nått också.

//Jocke

1 kommentar:

  1. Att de andra loppen klarar sig, har troligen att göra med att de har fått sanktion från SCF, och arrangeras av en förening ansluten till SCF.
    Samma sak lär gälla för "motionslopp" som arrangeras (eller körs som) "tävlingar" arrangerade av Korpen, Cykelfrämjandet, orienteringsklubbar o dyl.
    Man får helt enkelt se upp lite med vilka startlinjer man ställer sig på.

    SvaraRadera