torsdag 18 oktober 2012

Böter och indragen licens....

Svenska Cykelförbundets disciplinnämnd

Från Svenska Cykelförbundets kansli har till disciplinnämnden inkommit anmälan angående deltagande av licensierade cyklister i icke sanktionerad tävling.
Anmälan bifogas som bilaga 1.

Malmö Veloclassic är en tävling, som saknar sanktion eller särskilt tillstånd från Svenska Cykelförbundet.
I arrangemanget har ett antal av SCF licensierade cyklister deltagit, vilket är ett brott mot UCI:s och SCF:s tävlingsregler 1.2.019

§ 3 Förbjudna tävlingar
En licensinnehavare får ej delta i tävling som ej finns upptagen på
nationella, kontinent- eller världsprogrammet eller som ej är kända av
nationsförbund, världsdelsorganisation eller UCI.
SCF kan godkänna speciella undantag för tävlingar eller speciella
arrangemang i sitt eget land.

Frågan har diskuterats i disciplinnämnden, som kommit till följande ställningstagande:

Del 1 - rekommendation
Disciplinnämnden anser att dagens regler inte är anpassade till den nya verkligheten med olika typer av motionsarrangemang/tävlingar, som i många fall saknar sanktion.
En genomlysning av regelverket bör göras för att aktiva och arrangörer ska få tydliga riktlinjer för att kunna efterleva reglerna.
Disciplinnämnden rekommenderar berörda inom Svenska Cykelförbundet att inleda diskussioner med de arrangörer, som idag saknar sanktion eller särskilt tillstånd för att undvika situationen att licensierade cyklister bestraffas för deltagande.

Del 2 – bestraffning
De licensierade cyklister (förteckning nedan) som deltagit i Malmö Veloclassic bestraffas med reprimand.
Vid en framtida anmälan till disciplinnämnden för detta regelbrott är det nämndens uppfattning att straff enl. reglerna för denna förseelse ska utdömas till nedan angivna cyklister och övriga, som bryter mot SCF:s tävlingsregler 1.2.021:
Brott mot artikel 1.2.019 (och 1.2.020, ej tillämpligt i detta fall) medför en månads avstängning samt böter på 50-100 CHF.

Med tanke på att denna regel ej tidigare tillämpats fullt ut beslutar disciplinnämnden

att följande licensierade cyklister, som deltagit i Malmö Veloclassic (en icke sanktionerad tävling) tilldelas reprimand.

Som ni läste så klarade jag mig, intressant dock att man kan få ett motionslopp till att vara en tävling.
Men efter att läst SCF regler så förstår jag det, så här står det:

För motion gäller startgrupper med max 70 personer / varannan minut, samt ingen resultatlista. Då undrar man hur Ringsjön Runt, Eslöv GF, Kungsbacka GF, Vombsjön Runt mm "klarar sig".

Intressant, kanske dags att SCF anpassar sig till den verklighet vi lever i idag. Det står om det i Del 1 så det är bara att hoppas att det händer nått också.

//Jocke

söndag 14 oktober 2012

Ironi och jantelagen

Ironi (grekiska εἰρωνεία eironeía, bokstavligen "omkasta", "förställa") är en stilfigur som innebär att det finns en skillnad mellan vad som sägs och vad som egentligen menas. Publiken, åtminstone en del av den, förutsätts även vara införstådd med detta. Ironi kan vara humoristisk, men behöver inte vara det. Den kan användas för att undvika öppen konflikt, för att locka till skratt och för att antyda sidor av en företeelse, en person, en tanke etc som man anser svåra eller olämpliga att utpeka öppet.

Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Jantelagen kopplas till kulturen på många platser i Skandinavien. Motsvarande fenomen finns emellertid på många platser i världen. På engelska används uttrycket Tall poppy syndrome som betyder att någon som åstadkommit något positivt inte erkänns för att folk inte tycker vederbörande är värd det.

tisdag 9 oktober 2012

fredag 5 oktober 2012

Hösten i Danmark

Hej

Eftersom jag varit knäskadad fram till Ringenloppet och eftersom jag lyckades klämma in en brutal vurpa i Burseryds mörka skogar så blev det aldrig så mycket tävlat i Sverige i år för min del. Därför har Danmarks tävlingsprogram varit väldigt välkommet då man där tävlar in i Oktober.

Vi har bara varit tre i laget som kört i Danmark i höst då resterande delar valt att avsluta säsongen i förtid. Jag, Stefan och Mattias är de som representerat Mumien i Danmark.

Vi har bilat Danmark runt för att köra schyssta lopp och bo på mysiga B&B, allt ifrån lopp utanför Köpenhamn, Aarhus i norra och Tønder i södra Jylland, Danmark runt som sagt.

Tävlingarna har varit tuffa i höst, då motståndet har varit hårt och då vädret inte visat sig från sin bästa sida.
Det är andra säsongen jag är och tävlar i Danmark i B-klassen och man blir chockad varje gång man rullar iväg efter start hur galet fort det går hela tiden och att det attackeras konstant. Danska b-klassen är helt enkelt bättre än svensk elit, förutom CC. A-klassen ska vi inte ens snacka om.
Förra året lyckades vi ta hem en seger. I år har mitt mål varit att ta en seger under hösten. Tyvärr lyckades vi inte ta någon seger i år men vi har kört bra i Mumien och varit offensiva vilket har resulterat i en rad topplaceringar. Vi är nöjda med hösten i Danmark men hoppas självklart på seger nästa år.

Nu väntar vin, god mat och lite träning=)

Så håller vi även tummarna för Stefan och Mattias som ska tävla på Mallis!
//Jocke